શનિવાર, 19 માર્ચ, 2011

Narayan Sarovar Temple in Kutch City


Narayan Sarovar Temple, Kutch, Gujarat     Narayan Sarovar means the Lake of Narayan, a name for Vishnu. There are actually five sacred lakes here. A temple complex is located on one of these. Narayan Sarovar is one of the most sacred pilgrimage sites for orthodox Hindus. The architecture is ancient and awe-inspiring. Narayan Sarovar in Kutch is the most ancient and pious place for Hindus. It is one of the five holy ponds in India. In this place there are temples of Shri Trikamraiji, Laxminarayan, Govardhannathji, Dwarkanath, Adinarayan, Ranchodraiji and Laxmiji. Maharaj Shri Deshalji's Queen had built these temples. Devotee from all over India come to worship the lords here.

1 ટિપ્પણી(ઓ):

Bharat Darji કહ્યું...

નારાયણ સરોવર મંદિર ના ફોન નંબર આપવા વિનંતી

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms