સોમવાર, 28 માર્ચ, 2011

KUTCHI KHECHDI (KHICHDI)

Kutchi Recipe : Khechdi (Khichdi, Masala Khichdi, Fadeji Khichdi)

PAANJI KUTCHI KHECHDI. Kutchi Khechdi nande chokre thi kare vade maadu je tabiyat la kare saari aay.
Bhanayla Kare :
3/4 vaadko Chalti(split moong dal with skin)
1/4 vaadko Chokha(rice)
4 vaadka Paani
Meetho swaad anusaar
chapti Hing
1 chamcho desi ghee(1 tbsp)
Bhanaayji reet :
Pela chokha ne chalti bhega kare paani se 6-7 waar dhuteja .Hekde madhyam size je tapeleme chokha-chalti,paani,meetho,hing vajikare cooker me 4-5 whistles  vajaay bhandh kare vajejo.Thodiwaar thadhi thiye poy cooker khole ne khechdi me ghee vaji halaayjo.Paanji traditional Kutchi Khechdiji maja ganeji.
Kutchi Khechdi bhego dahi/kadhi/vaghaarela marchaa/papad/garam doodh /athaanu /kaando/raswaaro saak khaai  sako.Variation la kare masala khechdi bhanaay sako

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms